pret itp neamt

CE ESTE ITP-ul

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 aprobată prin Legea nr. 167/2003, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2005 aprobată prin Legea nr. 373/2005, vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prevăzute în reglementările naţionale (RNTR 1/2005), prin inspecţia tehnică periodică.

Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice precum şi a respectării periodicitatii acestora în funcţie de categoria vehiculului, revine deţinătorului legal al acestuia.
Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie tehnică periodică, de la data celei precedente.


CUM SE POATE VERIFICA VALABILITATEA ITP ?

Registrul Auto Român vă oferă posibilitatea de a verifica dacă inspecţia tehnică periodică (valabilă) a maşinii dumneavoastră a fost înregistrată în baza de date.
Adresa site-ului este urmatoarea: prog.rarom.ro/rarpol/rarpol.aspCARE SUNT ACTELE NECESARE EFECTUARII INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE (ITP)?


1.Certificat de inmatriculare al autovehiculului in original
2.Cartea de identitate a autovehiculului (C.I.V) in original
3.Copie CIV la autoturismele in leasing cu stampila bancii
4.Asigurarea de Raspundere Auto Civila (RCA)
5.Cartea de identitate (C.I) a persoanei care prezinta masina la ITP

In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins verificare, aveti dreptul ca in 30 de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-verificare a sistemelor reparate, la aceeasi statie ITP, cu tarife reduse.CARE SUNT AVANTAJELE EFECTUARII ITP LA AUTO MOLDOVA ?


Calitatea de client al Auto Moldova va ofera avantajul de a fi prevenit asupra expirarii ITP. O persoana din cadrul service-urilor Auto Moldova va avertizeaza, anterior datei de expirare, despre necesitatea efectuarii inspectiei si va ofera posibilitatea realizarii unei programari la telefon 0233/234170.

Tarife:- Statia ITP Auto Moldova Roman dispune de dotarea ai autorizatiile necesare efectuarii ITP si pentru autovehicule cu tractiune 4x4 permanent
-In eventualitatea in care autovehiculul dumneavoastra nu indeplineste conditiile minime de prelungire a valabilitatii ITP aveti posibilitatea remedierii in termen scurt si de calitate apeland la serviciile atelierului service aflat in acceasi incinta cu statiaCARE ESTE INTERVALUL DE TIMP LA CARE ESTE OBLIGATORIE EFECTUAREA ITP?


Periodicitatea efectuării inspecţiei tehnice periodice în funcţie de categoria vehiculelor supuse inspecţiei tehnice periodice este următoarea:
autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;
autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto - la 6 luni,
autovehicule speciale ambulanţă - la un an;
autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la 2 ani;
autovehicule cu cel putin 4 roţi, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg, cu excepţia tractoarelor - la 1 an;
remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 1 an;
motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roţi si cvadricicluri - la 2 ani;
tractoare având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
tractoare având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;
remorci şi semiremorci apicole - la 3 ani.


Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.